Sadzonki malin Laszka

Sadzonki malin Laszka owocują na pędach dwuletnich. Jest to odmiana bardzo wczesna. Owocuje jako jedna z pierwszych w Polsce czyli I dekada czerwca. Powyżej 1.8m to możliwy wzrost tej odmiany. Laszka charakteryzuje się silnymi pędami pokładającymi się w międzyrzędzia dopiero pod koniec owocowania. Ogólnie Laszka wytwarza mało pędów.

Owoce są ogromne (te pierwsze) oraz podłużne, wydłużone o barwie jasnoczerwonej.  Bardzo wysoka plenność