Definicja EM™ – Efektywne Mikroorganizmy

Napisane przez

Definicja EM™

Jest mieszanką efektywnych mikroorganizmów stworzona przez japońskiego naukowca, profesora rolnictwa Teruo Higę. Jego wieloletnie prace i badania, kontynuowane przez uczniów doprowadziły do stworzenia naturalnego zestawu bardzo różnych żywych mikroorganizmów, wspólnie ze sobą koegzystujących i wzajemnie na siebie oddziaływających. W skład EM wchodzą:

 • bakterie fotosyntetyczne (zarówno tlenowe jak i beztlenowe)
 • bakterie kwasu mlekowego
 • drożdże
 • grzyby fermentujące
 • promieniowce

Mikroorganizmy wchodzące w skład EM™

Są głównie organizmami beztlenowymi, które w procesach metabolizmu uwalniają do środowiska wolny chemicznie tlen (działanie antyutleniające). EM są żółtobrunatną cieczą o pH 3 – 3,5, słodko kwaśnym smaku i zapachu zakwasu chlebowego.
Początkowo EM™ opracowano i stosowano jako szczepionkę glebową przy produkcji zbóż, owoców i warzyw. Wkrótce stwierdzono, że EM jest skutecznym narzędziem korygowania i nadzoru rozmaitych ekosystemów. Okazało się, że duża ilość szkodliwych substancji stanowi pożywienie dla Efektywnych Mikroorganizmów i że działanie EM™, jak również produktów, które zostały wyprodukowane przy pomocy EM™, na nieskończenie wielu płaszczyznach daje możliwości, których nikt się nawet nie spodziewał.
Efektywne mikroorganizmy poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych. Są one wewnętrznie powiązane i tak dobrane, że każdy z nich spełnia ściśle określone funkcje, żywią się nawzajem i wspomagają.

Działanie aktywnych form EM™ jest wszechstronne i bardzo proste

W zastosowanym środowisku/problemie w celu jego neutralizacji (doprowadzenia do stanu równowagi) rozwijają się te grupy mikroorganizmów, które znalazły pożywkę i odpowiednie warunki do rozmnażania i wzrostu. Efekty mogą być widoczne bardzo szybko lub proces, zamierzony przed zastosowaniem środka widoczny jest później.

Efektem stosowania EM™ w produkcji roślinnej jest:

 • polepszenie warunku rozwoju roślin, zwiększenie plonów i polepszenie ich jakości
 • ograniczenie rozwoju patogenów chorobotwórczych
 • ograniczenie działania szkodników (owadów, zwierząt)
 • możliwość ograniczenia stosowania nawożenia nawozami sztucznymi
 • przygotowywanie bardzo wartościowych kompostów i nawozów organicznych
 • zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych
 • oczyszczanie ujęć wodnych np. w celu podlewania roślin
 • przywracanie procesów próchnicznych w glebie, lepsze rozkładanie materii roślinnej a co za tym idzie zwiększanie plonów (najszybciej widoczne przywrócenie glebie gruzełkowatej struktury)
 • produkty roślinne są „bardziej bezpieczne” dla ludzi

Zastosowanie technologii EM™ :

 1. W rolnictwie:
  • regeneracja gleby
  • produkcja roślinna
  • produkcja zwierzęca
  • przemysł rolno – spożywczy
  • przechowalnictwo
 2. W ochronie środowiska:
  • rewitalizacja wody
  • oczyszczanie akwenów i cieków wodnych
  • oczyszczanie powietrza
  • zapobieganie zjawiskom epidemiologicznych po powodziach, podtopieniach, zatruciu gleby
 3. W gospodarce komunalnej:
  • oczyszczalnie ścieków
  • wysypiska śmieci
  • kompostowanie
  • ujęcia wody i wodociągi
  • trakcje ściekowe
  • zieleń miejska
 4. W gospodarstwie domowym:
  • dom
  • ogród przydomowy
  • sambo
  • oczyszczalnia ścieków
  • warzywnik
 5. W medycynie
 6. Inne
  • trawniki
  • pola golfowe

Technologia stosowania

EM™ jako gotowy komponent należy rozpuścić w wodzie. Musimy również pamiętać, że formy aktywne są nietrwałe i powinny być jak najszybciej zużyte. Najbardziej skuteczne jest opryskiwanie lub podlewanie.

Napisane przez

Comments are closed.