Super NOWOŚĆ Świdośliwa – następca borówki amerykańskiej. Nie wymaga zakwaszania gleby ani obfitego podlewania. Wielkość drzewka/krzewy 2 do 3 metrów. Owocuje w czerwcu i lipcu. Szybko wchodzi w owocowanie po posadzeniu....
Read more