Swidośliwa
Następca borówki amerykańskiej:
:: nie wymaga dużej ilości wody
:: nie wymaga zakwaszania gleby
:: owocuje czerwiec – lipiec

Elitarne, licencjonowane sadzonki truskawek.

 Charakterystyka odmian.

Licencjonowane sadzonki malin

Przehyba
Poemat
Polonez

 

Sadzonki truskawek

Sadzonki truskawek – malin. Polskie superowoce

Licencjonowane sadzonki truskawek i malin. Szkółka Kąccy.

Oferujemy owoce borówki amerykańskiej

Czas na polskie superowoce logotypBierzemy udział w kampanii „Czas na polskie superowoce!” Więcej o Kampanii 

Poprzez naszą szkółkę istnieje również możliwość zakupu sadzonek truskawek odmian ROXANA, ALBA ASIA, AURA, TEA, OLYMPIA, SYRIA , CRISTINA , SCALA  firmy Geoplant Vivai (jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem).

KąccyProdukujemy sadzonki truskawek, posiadamy zezwolenie na obrót materiałem szkółkarskim. Sadzonki truskawek produkujemy w około pięciu procentach jako doniczkowe czyli multiplaty. Również sadzonki kopane zielone i sadzonki frigo do nasadzeń. Oprócz tego posiadamy licencje na odmiany Hokent, Markat, Marduk, Elkat, Filut, Panon. Większość obszarów szkółki jest nawadniana. Sadzonki truskawek produkujemy także z myślą o odbiorcach w gospodarstwach ekologicznych.

Produkcja owoców truskawek

Plantacja

Tomasz Kącki
Gospodarstwo Rolne
Kwalifikowana Szkółka Roślin Jagodowych

Truskawki produkowane są w systemie przyspieszania (nakrywanie włókninami, niskie osłony) i opóźniania zbiorów (nasadzenia z sadzonek frigo).
Poprzez odpowiedni dobór odmian okres owocowania truskawek w okresie tradycyjnym obejmuje minimalnie 7 tygodni (3 dekada maja – 2 dekada lipca). Przeciętne zbiory (w przeliczeniu) z 1 ha to 18 ton uprawy w pełnym owocowaniu. Plantacje są ściółkowane. Pozwala to na uzyskanie plonów bardzo dobrej jakości. Część plantacji może być nawadniana. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję truskawek deserowych. Ze względu na posiadanie szkółki owoce podstawowych odmian oferowane do sprzedaży są bardzo dobrej jakości. Staramy się badać w swoich warunkach różne odmiany ze względu na wydajność, odporność na choroby, wymarzanie i podatność na suszę. Dodatkowo staramy się obserwować efekty działania efektywnych mikroorganizmów (EM ) w uprawie truskawek i innych roślin oraz ich wpływ na żyzność gleby.

Inne uprawy

Świdośliwa

Dodatkowo prowadzimy sprzedaż sadzonek i owoców świdośliwy (łac. Amelanchier alnifolia, ang. Saskatoon) odmian:

PRINCE WILLIAM, SMOKY, MARTIN, THIESSEN, HONEYWOOD, PEMBINA, NORTHLINE.

Zebraliśmy ponad 2 tony owoców świdośliwy.

Rozbudowa plantacji owocującej będzie uzależniona od rynku zbytu, jaki uda się nam wypracować i zapotrzebowania odbiorców naszych produktów.

Produkcja i działania proekologiczne

Na dzień dzisiejszy gospodarstwo posiada stałych odbiorców produkowanych owoców i nie ma problemów z ich zbytem. Dobrze rozwija się sprzedaż sadzonek truskawek. W produkcji staramy się w jak najmniejszym stopniu korzystać z chemii. Stanowiska pod uprawy są odpowiednio przygotowywane (przedplony i poplony zielone, zabiegi agrotechniczne), nawożone dodatkowo naturalnymi nawozami. Ściółkowanie, wykładanie folią, odpowiedni rozstaw roślin, sposoby uprawy oraz wykonanie maksymalnej liczby zabiegów mechanicznych powoduje bardzo znaczące ograniczenie stosowania herbicydów, fungicydów i zoocydów na plantacjach owocującej. W mniejszym stopniu dotyczy to również szkółki.

Wprowadziliśmy uprawie do stosowania efektywne mikroorganizmy (EM), które znacznie poprawiają zdrowotność roślin, zwyżkują plonowanie, poprawiają jakość i smak owoców. Dodatkowo, przywracają ziemi zdolność do tworzenia się próchnicy oraz co w ostatnich latach istotne, ograniczają negatywne wpływy niedoboru wody (susza). Zastosowane jako dopełnienie tradycyjnych metod uprawy będą odgrywały w naszym gospodarstwie w przyszłości pierwszoplanową rolę. W uprawie na owoce staramy się korzystać z odmian odpornych na choroby, dobrze radzących sobie w naszych warunkach i sprawdzonych w trakcie kilkuletniego okresu obserwacji. Prowadzone zabiegi i sposób uprawy plantacji owocujących (tradycyjny) zbliżony jest do zaleceń, jakie wymagane są w Integrowanej Produkcji Owoców. Równocześnie korzystamy jak najwięcej z doświadczeń jakie niesie z sobą produkcja ekologiczna.

Zachowanie starych odmian

Ze względu na bardzo stare tradycje w gospodarstwie produkcji materiału szkółkarskiego, pszczelarstwa i sadownictwa (zajmowano się tym już przed II wojną światową) w obrębie gospodarstwa i jego najbliższej okolicy znajduje się kilkanaście odmian starych tradycyjnych odmian drzew owocowych (grusze, jabłonie, śliwy). W chwili obecnej staramy się posiadane pule odmianowe zachować. Rozpoczęliśmy nasadzenia drzewek owocowych tych właśnie odmian. W posiadanym sadzie (za wyjątkiem minimalnego nawożenia mineralnego) nie stosuje się żadnych środków chemicznych